{{ showmenu }}

Berdien van Overeem - Centrum Hout

 • duurzaamheid
 • kansen voor hout
 • bouwen met hout

3FM Serious Request zamelt geld in om regenwoud te beschermen

3Fm Serious Request zamelt elk jaar geld in voor een goed doel door de week voor kerst 3 dj’s in een glazen huis op te sluiten. Gedurende die week worden er platen gedraaid in ruil voor een donatie en worden er overal in het land diverse acties gehouden om geld in te zamelen voor het goede doel. Dit jaar is het goede doel de bescherming van de regenwouden in Zuid-Amerika door het Wereld Natuur Fonds.

 

                 

Foto credits: 3Fm

 

Use it or lose it

Een van de beste manieren om regenwoud tegen ontbossing te beschermen is om het economische waarde te geven; de ‘use it or lose it‘ gedachte geldt zeker ook voor regenwoud. Juist door op verantwoorde wijze hout uit het bos te oogsten, bescherm je het bos. Dat klinkt tegenstrijdig, maar bij verantwoorde houtkap blijft bos bos. En door het stimuleren van de vraag naar duurzaam geproduceerd hout in Nederland, wordt een impuls gegeven aan duurzaam bosbeheer wereldwijd. Dit is van groot belang voor het tegengaan van klimaatverandering en levert een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Development Goals.

Voordelen van duurzaam bosbeheer

De belangrijkste positieve bijdragen van duurzaam bosbeheer zijn:

 1. Het behoud van onze biodiversiteit, omdat ongeveer 90% van alle plant- en diersoorten voorkomen in bossen, en dan vooral in het tropisch regenwoud. Veel planten zijn nog onbekend en zijn mogelijk van groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen of gewassen;
 2. Het tegengaan van klimaatverandering: bomen leggen CO2 vast in het hout en produceren in datzelfde proces O2. Op deze manier zuiveren ze de lucht én slaan ze CO2 op in het hout. Pas wanneer het hout verbrand wordt of verrot, komt de CO2 vrij. Dus bij hoogwaardige toepassing in bv. de bouw, blijft de CO2 decennia tot nog veel langer opgeslagen;
 3. Bossen voorkomen erosie doordat de wortels van bomen water en bodem vasthouden. Zo worden landslides en andere vormen van landdegradatie voorkomen;
 4. In duurzaam beheerde bossen is geen sprake van illegale houtkap en wordt niet meer hout geoogst dan er weer bijgroeit. Hierdoor blijft hout altijd beschikbaar als hernieuwbare grondstof, dit is van groot belang in een tijd waarin steeds meer grondstoffen schaars dreigen te worden.
 5. De economische positie van bevolkingsgroepen, die van het bos afhankelijk zijn, wordt in duurzaam beheerde bossen beter beschermd. Dit geldt zowel voor inheemse volken en lokale gemeenschappen als de arbeiders in het bos en de keten. Volgens de wereldbank zijn 1,3 miljard mensen direct afhankelijk van het bos. Duurzaam bosbeheer draagt ook zorg voor de rechten van deze mensen;
 6. Door de bossen duurzaam te beheren krijgen ze economische waarde. Als het bos deze economische waarde niet heeft is de kans groot dat het bos wordt omgevormd tot bijvoorbeeld agrarische industrie waardoor de grond wel een economische waarde krijgt. Door hout te gebruiken uit duurzaam beheerde bossen blijven de bossen in stand.

 

Keurmerken voor duurzaam geproduceerd hout

Ruim 90% van het toegepaste hout in Nederland wordt geïmporteerd. In 2017 was bijna 85% van dit hout aantoonbaar duurzaam en voorzien van een  keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Anno 2021 zijn dit de door de staatssecretaris goedgekeurde keurmerken voor duurzaam inkopen van hout: FSC, PEFC, STIP en Keurhout.  Hoewel de trend van de afgelopen jaren is dat het aandeel duurzaam geproduceerd hout toeneemt, is het nog lang geen vanzelfsprekendheid in alle sectoren dat er naar duurzaam geproduceerd hout gevraagd wordt.

Tips en tools

Om het organisaties makkelijker te maken om hout uit duurzaam beheerde bossen voor te schrijven bij aanbestedingen, is deze website ingericht met allerlei praktische tips en tools voor het voorschrijven van verantwoord hout.

Naast het beschermen van bos, biedt het bouwen met hout nog talloze andere voordelen. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, bouwsnelheid en milieu. Lees er meer over op Hout. Natuurlijk van Nu!

 

 

 • terug
  naar
  overzicht