{{ showmenu }}
  • duurzaamheid
  • innovatie
  • kansen voor hout
  • bouwen met hout

Nederland bouwt aan een circulaire economie. Biobased materialen zijn daarbij essentiële bouwstenen voor een meer circulaire bouw- en vastgoedsector. INVEST-NL en ABN AMRO schreven er een whitepaper over. In deze whitepaper kijken we waar de kansen voor houtbouw in Nederland liggen en op welke manier de gewenste schaalvergroting van houtbouw het beste te realiseren is.

Vier scenario’s

Het rapport bevat de belangrijkste bevindingen van het Community of Practice-traject over houtbouw. Op basis daarvan zijn vier scenario’s geschetst die de mogelijk ontwikkeling van houtbouw laten zien, zowel vanuit het oogpunt van industrialisatie als van milieuwetgeving. Het scenario Houten Revolutie, waarin de grootste CO2-reductie plaatsvindt, is apart uitgewerkt in een roadmap voor de transitie naar een bouwsector waarin hout en andere biobased materialen op grote schaal worden toegepast.

Inspiratiebron

Deze whitepaper is geschreven voor alle partijen in de bouwketen die geïnteresseerd zijn in de kansen en uitdagingen van bouwen met hout en in de rol die zij kunnen spelen om het grootschalig gebruik van hout te bespoedigen. Daarnaast geeft het opdrachtgevers en financiers inzicht in de toekomstige ontwikkelingen in de bouwsector en de keuzes die zij daarin kunnen maken. De scenario’s geven beleidsmakers inzicht in de effecten van wet- en regelgeving voor de aantrekkelijkheid van bouwen met hout. Laat deze whitepaper daarom een inspiratiebron zijn voor de bouw- en vastgoedsector, publieke partijen en investeerders, beleggers en financiers.

De whitepaper ‘Bouwen aan een outen toekomst’ is hier gratis te downloaden.
Foto afkomstig uit de whitepaper.