{{ showmenu }}

Berdien van Overeem - Centrum Hout

 • duurzaamheid
 • efficiency
 • kansen voor hout
 • bouwen met hout
 • bouwversneller
 • kosten

Bouwen met hout heeft vele voordelen. Duurzaamheid, milieu, gezondheid, maar ook faalkosten en bouwsnelheid kunnen verbeteren vanwege de prefab bouwwijze. Toch wordt niet altijd voor houtbouw gekozen. Eén van de redenen is dat er gedacht wordt dat houtbouw duurder is. Dat is zeker niet altijd het geval.

Conceptueel bouwen goedkoper

Zo blijkt uit een studie van IGG Bouweconomie dat een conceptueel gebouwde woning 22% goedkoper is dan een traditioneel gebouwde woning en bovendien 16 maanden tijdswinst oplevert. Bij conceptueel bouwen wordt gebruik gemaakt van herhaalbare, innovatieve, integrale en flexibele bouwoplossingen, die per project kunnen inspelen op de individuele wensen van betrokkenen (opdrachtgever/bewoners).  Conceptueel bouwen kan met veel materialen, waaronder hout.

Vergelijkingsstudie

In een vergelijkingsstudie, onlangs gedaan door een student bouwkunde, werden stapelbouw (kalkzandsteen met breedplaat) en montagebouw (CLT) met elkaar vergeleken op techniek, constructie, kosten en bouwplanning. Conclusie van het onderzoek was dat de stapelbouw variant de laagste bouwkosten kent, maar de prefab variant lichter, goedkoper, duurzamer en sneller te realiseren is.  En daarmee is het afhankelijk van de situatie welke bouwmethodiek de voorkeur verdient.

Werkelijke kosten

Tot slot is er in het onlangs verschenen boek over houtbouwmythes van Pablo van der Lugt een deel gewijd aan de kosten voor houtbouw. Hierin wordt aangegeven dat op dit moment de materiaalkosten voor houtbouwprojecten misschien nog 5%-10% hoger zijn traditionele bouwprojecten, met name als het hoogbouw betreft en voor grondgebonden woningen kan de prijs al lager zijn met houtbouw. Echter, wanneer we spreken over de kosten van een bouwproject zouden we naar meer dan alleen de financiele kosten moeten kijken om een eerlijk beeld te schetsen. Ook zaken uit de LCA’s zouden moeten worden meegenomen, zoals de lichte bouwwijze, de prefab productie voordelen, de toekomstige waarde, de risico’s, de gezondheidsvoordelen en de werkelijke milieukosten. En wanneer al deze zaken worden meegenomen is komt houtbouw er veel voordeliger uit dan andere bouwwijzen.

 

 • terug
  naar
  overzicht