{{ showmenu }}

Berdien van Overeem - Centrum Hout

 • kansen voor hout
 • bouwen met hout
 • politiek
 • imvo
 • klimaat
 • woningbouw
 • stikstofcrisis

Coalitieakkoord biedt kansen voor de houtsector

Foto: ANP

 

In het nieuwe Coalitieakkoord van Rutte IV, bestaande uit VVD, D66, CDA en Christenunie, staan ook thema’s die de houtsector raken en waar kansen liggen voor de sector om houtbouw verder op de kaart te zetten. In het akkoord staan plannen voor het bouwen van betaalbare nieuwe woningen, de aanpak van de stikstofcrisis, het tegengaan van klimaatverandering en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit de houtsector kunnen al deze uitdagingen getackled worden door te bouwen met hout:

Klimaat

Zo komt er bijvoorbeeld een ambitieus klimaatdoel voor de circulaire economie en een uitvoeringsprogramma en komt er een klimaat- en transitiefonds, aanvullend op de SDE++. Wanneer hout als bouwmateriaal wordt toegepast in plaats van traditionele bouwmaterialen, wordt er CO2 bespaart én ben je circulair bezig omdat hout een hernieuwbaar materiaal is. Bovendien kan hout ook in de technische kringloop goed meedoen. Lees er meer over in dit whitepaper.

Stikstof

Het kabinet wil werken aan goed onderbouwde kaders en eisen aan vergunningverlening omtrent de stikstofruimte. Door te bouwen met hout, wat veelal prefab is, zijn er minder transportbewegingen van, naar en op de bouw nodig, waardoor er minder stikstofuitstoot is. Bouwen met hout biedt hier kansen.

Woningbouw

Ook wil de nieuwe regering de bouw versnellen tot 100.000 nieuwe woningen per jaar. Deze woningen moeten betaalbaar zijn en er zal speciale aandacht zijn voor de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Het snel, betaalbaar, veilig bouwen mét wooncomfort voor bewoners kan heel goed door te bouwen met hout. Welke gezondheidsvoordelen dit oplevert lees je hier.

IMVO

Ook blijft het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de agenda van deze coalitie. Door hout met keurmerk voor verantwoord bosbeheer toe te passen, is hout als bouwmateriaal ook te verantwoorden op het gebied van IMVO.

 

 • terug
  naar
  overzicht