{{ showmenu }}

Bettina Voos - Centrum Hout

  • prestatie
  • bouwen met hout

Op 9 juli verscheen in Cobouw het door de betonindustrie gesponsorde artikel ‘Beton is milieutechnisch beter dan hout‘. Dit artikel, alsook het onderliggende artikel in het blad Cement, bevat verscheidene ongefundeerde uitspraken (“hoe ouder een boom, hoe meer CO2 hij opneemt”, “winning van zand en grind draagt bij aan biodiversiteit”, etc.) en baseert zich veelal op niet-onafhankelijke, niet-peer reviewed bronnen.

Op 24 juli reageerden de hieronder genoemde auteurs met een pleidooi om beide materialen in hun kracht te laten voor de specifieke toepassingen en met 3 redenen waarom mass timber als constructiemateriaalmilieutechnisch zeer goed presteert.

Dr. ir. Pablo van der Lugt promoveerde in 2008 op de milieu-impact (LCA) van bouwmaterialen aan de TU Delft, sindsdien is hij actief in de hout- en bamboe-industrie als senior adviseur op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast is hij verbonden aan de TU Delft bij de sectie Environmental Technology & Design.

Prof. dr. ir. Arjan van Timmeren is hoogleraar Environmental Technology & Design aan de TU Delft en Wetenschappelijk Directeur van het kennisinstituut AMS (Advanced Metropolitan Solutions) te Amsterdam, een gezamenlijk initiatief van TU
Delft, Wageningen UR en Massachusetts Institute of Technology met de stad
Amsterdam.

Hun reactie in Cobouw kun je hier (met inlog) teruglezen en in de pdf hieronder.

De betonschaamte voorbij