{{ showmenu }}

Berdien van Overeem - Centrum Hout

  • duurzaamheid
  • kansen voor hout
  • circulariteit
  • bouwversneller
  • klimaat

Europese Bossenstrategie: Hout heeft potentie voor het klimaat

Op 13 september 2022 heeft het Europese Parlement een nieuwe Europese Bossen Strategie uitgebracht: ‘A new EU Forest Strategy for 2030 – Sustainable Forest Management in Europe’. Het doel van de bossenstrategie is om de kwantiteit en de kwaliteit van de Europese bossen te verbeteren, omdat de Europese bossen essentieel zijn voor het welzijn van ons allemaal. De bossen zijn rijk in biodiversiteit en worden als belangrijk onderdeel gezien in het gevecht tegen klimaatverandering.

De Europese bossen strategie is een van de belangrijkste initiatieven van de Europese Green Deal en bouwt voort op de Europese biodiversiteitsstrategie. De bossenstrategie draagt daarmee bij aan het bereiken van de biodiversiteitsdoelstellingen en klimaatdoelstellingen. De Europese bossenstrategie erkent de belangrijke en multifunctionele rol van bossen en de gehele waardeketen van bos en bosproducten zoals hout, voor zowel rurale leefgebieden als de diverse klimaatdoelstellingen.

De Europese bossenstrategie beschrijft de visie en concrete acties om de kwaliteit en kwantiteit van de Europese bossen te beschermen, herstellen en veerkrachtiger te maken, o.a. tegen meer extreme weersomstandigheden en andere onzekerheden door klimaatverandering. Dit is belangrijk zodat de bossen continu de diverse sociaal-economische functies kunnenblijven vervullen. Eén van die sociaal-economische functies is de rol van hout uit duurzaam beheerde bossen. “Wood is the only significant natural renewable resource that has the potential to replace some very energy-intensive materials, such as cement, and plastics, and will be in greater demand in the future.”

Ook erkent de bossenstrategie de belangrijke rol van hout om te komen tot een bredere bio-economie. De bossenstrategie zegt daarbij dat hout alleen die rol kan gaan vervullen als er sterke prikkels komen om andere (fossiele) materialen te vervangen. Daarom stelt het Europese Parlement voor om diverse oplossingen te testen zodat gedemonstreerd kan worden waar en hoe veranderen mogelijk is.

 

  • terug
    naar
    overzicht