{{ showmenu }}

Berdien van Overeem - Centrum Hout

  • onderhoud
  • innovatie
  • kansen voor hout
  • bouwen met hout
  • inspiratie
  • bouwversneller
  • circulair

Hout in het landelijke nieuws

Langzamerhand krijgt bouwen met hout steeds meer aandacht, zo ook in het RTL nieuws een item over bouwen met hout. Zie het nieuwsitem hieronder. De voordelen van bouwen met hout worden belicht, zoals de CO2 opslag en de snelheid van bouwen.

Hardnekkige vooroordelen

Ook worden de vooroordelen van hout besproken; hoe zit het met hout en brand? En hoe zit het met hout en vocht? Wanneer hout gebruikt wordt in de bouw, heeft het -net als alle andere materialen- te voldoen aan de brandveiligheidseisen gesteld in de bouwregelgeving. Een van de mogelijke interventies hiervoor is bijvoorbeeld het brandvertragend impregneren van gevelhout. Ook op het gebied van vocht is er veel te zeggen, maar belangrijk is dat daar waar vocht bij kan komen, ook goed geventileerd kan worden. Met hout bouwen kán!