{{ showmenu }}

Nederland is een importerend houtland. Zo’n 94% van het hout dat we in Nederland gebruiken, wordt geïmporteerd. Dit hout komt grotendeels via de groothandelsbedrijven (VVNH leden) Nederland binnen. Daar krijgt het hout een eerste bewerking. Het hout wordt op maat gezaagd en geschaafd. Vervolgens vindt hout haar weg naar verschillende sectoren, zoals de timmerindustrie, meubel & interieurbouw en de detailhandel waar het verder wordt bewerkt tot eindproduct. De woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw zijn belangrijke afzetkanalen voor het hout dat Nederland binnenkomt.

Houtstroomschema van het totale op de Nederlandse markt gebrachte volume gezaagd hout en plaatmateriaal in 2013 (in m3 product)