{{ showmenu }}

Bettina Voos - Centrum Hout

  • prestatie
  • innovatie
  • kansen voor hout
  • bouwen met hout

In het rapport ‘Potentie van biobased materialen in de bouw’ heeft NIBE research in kaart gebracht wat het huidige aandeel van biobased materialen is en naar de potentie. Het kwam tot stand in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is interessant voor iedereen die biobased bouwmaterialen (vaker) wil gaan inzetten.

Er ligt een aanzienlijke potentie voor biobased materialen in de bouw, waarmee zowel een bijdrage wordt geleverd aan de transitie naar een circulaire economie als aan de gestelde klimaatdoelstellingen. Op dit moment is het aandeel van biobased materialen in de bouw in Nederland laag. Je kunt het volledige rapport, met oplossingen en aanbevelingen, hier downloaden, in de map ‘algemeen’.

Foto: VDM Woningen