{{ showmenu }}

Bettina Voos - Centrum Hout

  • onderhoud
  • kansen voor hout
  • bouwen met hout

Alles in de wereld blijft in stand door onderhoud. Dat geldt ook voor bouwmaterialen, waaronder hout. Permanent innoverend, heeft de houtbranche hierin een hoge graad van perfectie bereikt. Daardoor zijn houtproducten tegenwoordig onderhoudsarm.

Over de voordelen van hout is iedereen het in dit circulaire tijdvak eens. Hardnekkig blijven echter de vooroordelen over kwesties als geluid, brand en ook onderhoud. En juist dat past niet langer in deze alarmtijd. Immers, door de klimaatopwarming stijgt de zeespiegel onrustbarend. Blijven we nog langer afwachten, dan verdwijnen onze randsteden met al hun cultuurhistorische schatten onherroepelijk onder water…

In de whitepaper ‘Onderhoud is houden van hout’ lees je er alles over. Klik op de link om deze te lezen of te downloaden: Whitepaper 2 Hout en Onderhoud