{{ showmenu }}

Malou Janssen

  • prestatie
  • onderhoud
  • duurzaamheid
  • kansen voor hout
  • bouwen met hout

‘Bouwpersoon van het jaar’ Biense Dijkstra gefascineerd door hout

Hi Biense, leuk je te spreken!

Hoi Malou, insgelijks!

Kun je in het kort vertellen waar je werkt en wat je doet?

Ik ben directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma, een familiebedrijf dat een voortrekkersrol inneemt om de bouw te vernieuwen en verduurzamen. We hebben vestigingen in Bolsward en Dokkum en bouwen voornamelijk in de noordelijke helft van Nederland, inclusief de Waddeneilanden.

We hebben een breed aanbod in zorg, onderwijs, recreatie, kantoren en woningbouw. Maar we zijn allesbehalve traditioneel ingesteld. We willen niet een aannemer zijn, maar vooral een aanbieder van producten en diensten, waarbij we ons verantwoordelijk voelen voor het totale proces richting onze opdrachtgevers.

We kijken niet alleen naar de bouw, maar ook naar het onderhoud over meerdere jaren. We willen mensen laten zien dat je bij een gebouw goed moet nadenken over de gehele levensduur: Total Cost of Ownership.

Er ligt een enorme opgave voor de bouwsector én voor de Nederlandse maatschappij. De beweging naar industrieel en conceptmatig bouwen is noodzakelijk om uiteindelijk aan de immense opgave van de energietransitie te kunnen voldoen. Maar naast de technische uitdaging is er ook vooral sprake van een sociale uitdaging.

We willen een voorloper zijn in het creëren van vernieuwing in de markt en een inspirator zijn met onze ideeën over bouwen aan en in de toekomst. Daarom ontwikkelen we zelf producten en bouwconcepten in onze fabriek, waar we tegenwoordig complete duurzame gevels produceren. Zo waarborgen we de kwaliteit en kunnen we blijven innoveren.

Interessant! En je bent hiermee ‘Bouwpersoon van het jaar 2019’ geworden.

Ja dat klopt inderdaad.

Dat is een prachtige titel natuurlijk, wat betekent deze erkenning voor jou?

De Cobouw (organisator van de verkiezing) gaf aan dat ‘de drive, het enthousiasme en de eeuwige drang naar innovatie aanstekelijk werkt’. Ik ben er natuurlijk ontzettend trots op om dat te horen. Wij hebben een prachtig bedrijf, waarbij innovatie in ons DNA zit. Niet in één afdeling, maar het hele bedrijf innoveert.

Wat goed!

We testen warmtepompen en ontwikkelen een beter alternatief, we hebben een eigen klimaatkamer, metselrobots, een gevel met cellulose, we kunnen hele omgevingen inmeten met drones en monitoren met eigen sensoren en zitten in tientallen andere innovatietrajecten. Daarnaast mochten we namens de sector deelnemen aan de sectortafel Gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord. De titel ‘Bouwpersoon van het jaar’ is de erkenning en ook de herkenning dat het anders kan en moet in de bouwsector.

Metselrobot | © Bouwgroep Dijkstra Draisma

En wat betekent het voor de gehele bouwsector dat deze verkiezing er is?

Er zijn in de bouwsector inmiddels heel wat prijzen en awards te vergeven. Die prijzen zijn wat ons betreft niet een doel op zich, maar ze helpen wel om de aandacht te vestigen op wat (in onze ogen) belangrijk is voor onze sector. Als we de gigantische opgaven die voor ons liggen waar willen maken, dan moeten we nu in actie komen. Denk aan de energietransitie, circulariteit en het verlagen van de CO2-footprint.

Helemaal mee eens! Ik las ergens je quote “Bouwen met hout is vierdubbel goud”.
Mooie uitspraak 🌳 Kun je dit uitleggen?

Daar heb ik inderdaad in december mijn Cobouw-blog over geschreven. Hout is van nature CO2-neutraal. Hout neemt CO2 op tijdens de groei (van de boom) en slaat het op in de realisatiefase. Zelfs na het kappen en terwijl het hout in verwerkt is in een woning of een gebouw zal hout CO2 opslaan.

Als je het weet her te gebruiken sla je een driedubbele slag. Als je dan ook nog herbeplanting goed organiseert, sla je een vierdubbele slag. Hout is dus een prachtig, circulair bouwproduct, wat misschien in de afgelopen jaren niet altijd de waardering heeft gekregen die het verdient.

En precies daarom zijn we bij “Hout. Natuurlijk van nu.” bezig met een opmars! Als we het dan hebben over bouwen met hout op deze manier, op welk hout-project ben jij trots?

Dat zijn er inmiddels een hele hoop 🙂 Maar kijkend naar de actualiteit, dan ben ik er ontzettend trots op dat we de gevels van onze Droogstapelwoning volledig in hout uitvoeren en isoleren met het circulaire materiaal cellulose. Collega gevelbouwers werken veelal nog met polystyreen. Zij zullen naar onze mening ook hard aan de slag moeten om de CO2-footprint te verlagen. Onze gevels zijn inmiddels 92% circulair en passen goed bij onze ambitie om CO2 in gebouwen op te slaan.

Gevels klaar voor transport | © Bouwgroep Dijkstra Draisma

Welk aspect aan bouwen met hout vind jij inspirerend? Of meerdere natuurlijk 😉

Naast het feit dat hout van nature CO2-neutraal is, is het ook een product wat gemakkelijk te verwerken is tot een bouwproduct. Hierbij is er voor de productie van houtproducten veel minder (fossiele) energie [kWh/m3] nodig dan voor bijvoorbeeld beton, staal en aluminium.

Hout fascineert me door de vele soorten en zijn toepasbaarheid binnen een woning of gebouw, maar ook door de talrijke positieve eigenschappen. Hout werkt op natuurlijke wijze antibacterieel en antistatisch. Bovendien zorgt het voor een aangenaam binnenklimaat waarin het vocht opneemt en weer afgeeft. Zo ontstaan behaaglijke, gezonde leefruimtes. Door zijn vele soorten, kleuren en structuren is er ook vanuit esthetisch oogpunt ontzettend veel variatie mogelijk.

Kijkend naar jou en je bedrijf: wat heeft jou overtuigd
dat we met z’n allen moeten gaan bouwen met hout?

We ondernemen niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen en volgend jaar. We hebben de overtuiging dat wij als bouwbedrijf bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving, waardoor we een bewoonbare wereld kunnen achterlaten voor de volgende generatie(s). Samen willen we bouwen aan een duurzame toekomst. Het circulaire en natuurlijke karakter van hout past hier goed bij.

Uiteraard is het dan wel van belang dat het hout uit duurzaam beheerd en geëxploiteerd bosgebied afkomstig is, zodat we onze bossen wereldwijd nu én in de toekomst behouden. Wij zijn FSC© en PEFC™ gecertificeerd. Alle gevels die bij ons uit de fabriek komen, zijn van volledig gecertificeerd hout. Door gebruik te maken van FSC® en/of PEFC™ gecertificeerd hout, is het hout met behulp van de Chain of Custody te volgen van de kap tot aan het bouwproject.

Wat je zegt, dat is inderdaad heel belangrijk. Over dat lange-termijn-denken..
Wat zijn jouw concrete plannen met hout in 2020?

Onze uitdaging is om de vloeren van onze Droogstapelwoning nog te realiseren in Cross Laminated Timber en kozijnloze gevels te produceren. Ook willen we ons Droogstapelsysteem verder ontwikkelen voor hoogbouw.

Droogstapelwoningen | © Bouwgroep Dijkstra Draisma

Mooie uitdagingen! ✔

Ja we kunnen binnen de sector nog mooie stappen zetten!

Laatste vraag.. stel je zou het kabinet een houttip mogen geven, wat zou dat dan zijn?

Een houttip… Even denken. De bouw verandert langzaam, omdat de noodzaak in veel gevallen nog ontbreekt. De nieuwste BENG-eisen vinden wij bijvoorbeeld onvoldoende ambitieus. Als het kabinet écht verandering wil zien, moet zij de lat hoger durven leggen.

Meer durven dus! Daar houden we van 🙂 Biense, ontzettend bedankt voor dit gesprek, je tijd en je antwoorden. En heel veel succes met alle mooie projecten die jullie nog gaan doen. Wij kijken ernaar uit!

Graag gedaan en jij ook bedankt voor dit leuke gesprek!

Biense Dijkstra
Bouwgroep Dijkstra Draisma in Dokkum en Bolsward
www.bgdd.nl