{{ showmenu }}

Malou Janssen

  • prestatie
  • onderhoud
  • duurzaamheid
  • kansen voor hout
  • bouwen met hout

Directeur Fien Wonen pleit voor exclusief bouwen met hout

Hi Elisabeth, leuk je te spreken!

Hallo, ja er ligt weer een mooi vers jaar voor ons!

Kun je in het kort vertellen waar je werkt en wat je doet?

Ik ben directeur-bestuurder van Fien wonen. Dat is een kleine woningcorporatie aan de rand van het Groene hart. Wij richten ons op een sobere volkshuisvesting die de huurder centraal zet en die zich in haar bouw en onderhoudsopgave realiseert wat de impact is op de samenleving.

Het was in de afgelopen weken all over the news: “Woningcorporatie Fien Wonen doet beton in de ban.” Waarom kiezen jullie expliciet voor bouwen met hout?

Fien Wonen is een woningcorporatie die vanuit haar opdrachtgeversrol een belangrijke invloed heeft op de manier waarop de hedendaagse bouw is georganiseerd. Wij hebben gekozen voor het optimaliseren van onze CO2 impact. In negatieve zin natuurlijk. Een zo klein mogelijke voetafdruk. Na onderzoek kwamen we erachter dat we door beton voor hout en door glaswol voor vlas bijvoorbeeld te vervangen, in onze grondstoffengebruik geen CO2 meer produceren maar zelfs vastleggen.

Ligt er wat jullie betreft ook een relatie tussen bouwen met hout en woongeluk?

Daar weten we eigenlijk nog te weinig van. Er is mij weinig onderzoek bekend waarin houtbouw en betonbouw met elkaar vergeleken worden. Vooral binnen onze doelgroep. Zou wel mooi zijn om dat uit te zoeken.

Heeft de keuze voor bouwen met hout ook met efficiëntie te maken?

De efficiëntie is niet onze primaire keuze geweest, maar lijkt een mooie bijvangst te zijn. Net als de kortere bouwtijd, minder bouwplaatskosten, minder afval en de ontwikkeling van een nieuwe hoogwaardige afzetmarkt en volume voor de bosbouw.

Heb je het idee dat andere woningcorporaties een voorbeeld aan jullie zouden kunnen nemen?

Dat is een keuze die ik graag bij de andere corporaties laat. Wij hebben zelf een bouwopgave waar we ons vol op richten. Die opgave willen we zo verantwoord mogelijk realiseren. De afgelopen tijd hebben we wel veel gesprekken gevoerd met grote en kleine corporaties over onze keuze. De één laat zich daar wel door inspireren, de ander ziet veel beren op de weg. Als niemand een stap zet komen we niet verder. Dus wij hebben – net als een aantal andere collega’s – besloten op pad te gaan.

Waarom is duurzaam bouwen belangrijk voor Fien Wonen?

Daniëlle Hirsch (directeur van Both Ends) hoorde ik onlangs zeggen dat we met elkaar een enorm verschil kunnen maken als ieder mens de keuze maakt om zijn of haar invloed positief aan te wenden. Dat is een uitgangspunt dat wij bij Fien Wonen omarmen en dus toepassen in ons werk. De huidige klimaatproblemen, de wooncrisis, en de kwetsbaarheid van een almaar grotere groep huurders ligt in onze invloedssfeer. Ik denk dat wij als mensen en als organisatie verantwoordelijk zijn voor de manier waarop we daarmee omgaan. Duurzaam bouwen gaat over een transformatie van een technologische bouwproductie met een hoge uitstoot en enkelvoudig gebruik van grondstoffen naar een meer circulaire bouw economie die bovendien nieuwe kansen biedt voor de bosbouw en natuurontwikkeling. Een absolute win-win.

Kun je iets vertellen over Fien Future Friendly?

In Fien Future Friendly hebben we onze duurzaamheidsambities langs vier pijlers uitgewerkt. Naast Bio-based bouwen hebben we besloten de energietransitie en de emissiereductie te versnellen. Concreet betekent dit dat wij ernaar streven om in 2035 de doelstellingen van Parijs te halen. Dat is een complexe puzzel waarmee een enorme investering gemoeid is. Die willen we samen met anderen graag oplossen.

Wat zijn jullie plannen voor 2020?

Naast de transitie naar bio-based oplossingen van de projecten die we in de planning hebben, richten we ons in 2020 vooral op de versnelling van de emissiereductie en de energietransitie. Daarnaast gaat ons werk gewoon door. In 2020 voorzien we de 1.450ste woning van zonnepanelen, ronden we een verduurzaming met een klein lucht-warmtenet van een grote flat af, hebben we 1,9 miljoen gereserveerd voor de naisolatie van woningen en maken we samen met onze partners plannen voor de energietransitie in de toekomst.

Om af te sluiten, heb je nog een hout-tip voor het kabinet?

Maak het niet ingewikkelder dan nodig is. Voor iedere opdrachtgever – dus ook het Rijk – geldt dat je een enorme impact op de bouwsector hebt. Als je staal, aluminium, beton waar mogelijk vervangt voor bio-based materialen voorkom je enorm veel CO2 uitstoot.

Als je daar ook nog financiële incentive aan koppelt voor particulieren, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld dan is je impact veel groter. Het gaat volgens mij om andere keuzes maken: met vergelijkbare kosten, sneller en qua kwaliteit van minstens een vergelijkbaar niveau. Daar kan iedereen – dus ook het Rijk – gewoon morgen mee beginnen.

Dankjewel Elisabeth, voor je tijd en dit gesprek.

Elisabeth ter Borg
Directeur Fien Wonen
www.fienwonen.nl