{{ showmenu }}

Richard Groothuis

  • prestatie
  • onderhoud
  • duurzaamheid
  • innovatie
  • efficiency

Opdrachtgever, aannemer, ketenpartners en bewoners; zodra alle partijen goed samenwerken wordt een groot onderhouds- of renovatieproject een succes. En dat is cruciaal want Nederland staat – dankzij het convenant tussen corporaties, grote bouwers en overheid – voor de opgave om voor 2020 een flink percentage van de bestaande woningen op te waarderen van E-label naar A-label.

Hoger energiepeil

Nu er weer markt is voor seriematige nieuwbouw van woningen, zakt de aandacht voor deze opgave bij de grote partijen weer rap weg. Natuurlijk pakken vastgoedonderhoudsbedrijven dit makkelijker op dan grote bouwers, maar hoe dan ook, de opgave ligt er. En het gaat over zomaar 100.000 woningen per jaar.

Als Groothuis Timmerfabriek brengen wij al een aantal jaren het energieverbruik in bestaande grondgebonden tussenwoningen terug. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nieuwe ramen, kozijnen en glas. Samen met een vastgoedonderhoudsbedrijf en bedrijf in prefab elementen rollen we nu het HG2 renovatieconcept voor energetische opwaardering uit in de markt. Hierbij worden ook verdieping en de complete gevel aangepakt. We brengen het energieverbruik zo terug naar A+, NOM of BENG.

Van gestandaardiseerd proces toch weer naar volop variatie

Waar je andere marktpartijen aan de slag ziet gaan met een gestandaardiseerd concept, starten wij met een bodemplaat, met daarop veel mogelijkheden in variatie, omdat we met de samenstelling van partijen heel makkelijk kunnen anticiperen op de bestaande situatie. Niet dat dit eenvoudig is gebleken in de praktijk. Installatietechnisch is het optuigen in een bestaande situatie uitdagend. Er komt veel techniek bij kijken, denk aan warmteterugwinning en gasloos bijvoorbeeld. Soms moet zelfs het dak eraf.

En dat wil je allemaal optuigen zonder dat de bewoner weken in de rotzooi zit. Dat in ‘Nederlands weer en wind’ blijkt toch ieder project en iedere woning maatwerk. Elke gevel van elk blok van elke opdrachtgever is eigenlijk weer totaal anders. Dankzij basiscomponenten, zo veel mogelijk prefab-elementen en intensief overleg kunnen we toch op iedere situatie anticiperen.

Bewonersconsulent is een win-win situatie

In dit renovatieconcept hebben we daarbij bijzonder veel aandacht voor de bewoner. Deze ervaart tijdens de werkzaamheden namelijk zo min mogelijk overlast, mede dankzij de erg korte bouwtijd. Wij vinden het contact met de bewoner voor, tijdens en na renovatie/onderhoud daarbij erg belangrijk. Het blijkt wel tijdrovend te zijn. Hiervoor zetten we daarom een bewonersconsulent in. Dit blijkt een echte win-win situatie. Veel partijen onderschatten namelijk de impact van groot onderhoud en renovatie op de bewoners zelf. Wij niet. Overlast, vreemde mensen in je vertrouwde huis, allerlei voorbereidingen waaraan je moet denken en dan de renovatie zelf nog…

Volop aandacht voor elkaar en de bewoner

De combinatie aannemer, timmerfabrikant en elementenbouwer blijkt erg goed te werken. We leren veel van elkaar. Aan de voorkant steken we veel energie in het digitaal inmeten. We maken scans van de gevels, pakken ieder ons deel uit het digitaal bestand en overleggen intensief met elkaar. Door naast de bouwpartijen ook de bewoners te betrekken tijdens de werkzaamheden zelf, goed samen te werken en eerlijk naar elkaar te zijn, wordt het project een succes. Dat is erg leuk om te doen. Ja, dat kost heel veel tijd in de beginfase, maar als dat treintje eenmaal loopt dan heb je leuk en mooi werk!

Ik ben benieuwd wat jouw ervaringen zijn met intensieve samenwerking waarbij de bewoner voorop staat. Laat je het me weten?