{{ showmenu }}

Bettina Voos - Centrum Hout

  • duurzaamheid
  • kansen voor hout
  • bouwen met hout

Op 4 september om 11.00 uur gaat Centrum Hout tijdens een webinar met professionals uit de beton- en houtsector dieper in op een aantal prangende kwesties.

Het Nederlandse klimaatbeleid heeft de bouwsector de opdracht meegegeven 3,4 Mt CO2 te besparen. Het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 stuurt aan op efficiënt grondstofgebruik, hernieuwbaarheid en hergebruik om grondstofschaarste te voorkomen. Daarnaast wil de EU, zoals te lezen in de ‘Roadmap for moving to a competitive low-carbon economy in 2050’ een 80-95% vermindering van de uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. In de aanscherping van de 12 december 2019 aangenomen Green Deal, is zelfs sprake van een 100%-vermindering van de uitstoot in diezelfde periode. Hoe bereiken we dit als de bouwsector grondstofgrootverbruiker is en door velen wordt gezien als een verkwister van grondstoffen?

De bouw is verantwoordelijk voor 40% van alle energiebehoefte en 36% van de uitstoot van broeikasgassen. Zij is ook verantwoordelijk voor 33% van al het voortgebrachte afval. Daardoor worden we geconfronteerd met de meest dringende oproepen voor een koolstofarme strategie. Ook milieuwetgeving duwt onze sector in die richting.

Daarom moeten we, al voordat we gaan bouwen, rekening houden met belangrijke thema’s als circulariteit, hernieuwbaarheid, milieubelasting, bouwsnelheid, CO2-vastlegging en reductie van stikstofuitstoot. We moeten kijken naar kansen, zoals bijvoorbeeld prefabmogelijkheden die kosten-, tijd- en energiebesparend zijn. Elk bouwmateriaal heeft z’n eigen, unieke eigenschappen. In alle gevallen moet gekeken worden naar het beste bouwmateriaal voor een specifieke toepassing. En hoe gaan we het uiteindelijke milieueffectief objectief meten? Is een instrument als MPG wel toereikend om de duurzaamheid van een gebouw te bepalen?

In een circulaire economie wordt de waarde van producten, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk behouden en de productie van afval tot een minimum beperkt. Deze transitie is een enorme kans om onze huidige economie opnieuw in te richten en te verduurzamen en zo een bijdrage te leveren aan het bereiken van klimaatdoelen, het behoud van mondiale hulpbronnen, bescherming en verbetering van de biodiversiteit, het lokaal creëren van banen en het realiseren van concurrentievoordelen voor Europa.

Om de milieubelasting en CO2-emissies in de bouw de komende 10 jaar met 49% omlaag te brengen, is meer hout in de bouw een van de voor de hand liggende oplossingen. Hout is door innovatieve technologie steeds efficiënter en flexibeler geworden, waardoor je razendsnel in de hoogte kunt bouwen. Houten gebouwen verminderen stress, verlagen de hartslag, kalmeren kinderen in de klas en verbeteren het herstel in ziekenhuizen. Hout kan eeuwen doorstaan. En in die tijd blijft, zeker bij duurzaam hergebruik, de vastgelegde CO2 opgeslagen. Meer hout in de bouw is daarom, samen met andere duurzame en circulaire materialen, noodzakelijk voor het halen van onze klimaatdoelen. De tijden vragen om verandering, om een echt duurzame toekomst. Laten we daar samen aan bouwen.

Op 4 september om 11.00 uur gaat Centrum Hout met professionals uit de beton- en houtsector dieper in op deze vragen. Meld je nu aan en neem deel aan de discussie.

Foto: The Smile – Alison Brooks Architects