{{ showmenu }}

Bettina Voos - Centrum Hout

  • prestatie
  • onderhoud
  • innovatie
  • kansen voor hout

Ook in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is veel aandacht voor de inzet van biobased materialen. Er zijn diverse proefprojecten geweest om te kijken hoe het zou kunnen en wat het zou opleveren.

Onder regie van De Bouwcampus en Rijkswaterstaat werd een visie op de circulaire snelweg ontwikkeld. Een onderdeel daarvan was de biologische snelweg: maximaal opgebouwd uit materialen van biologische oorsprong en met focus op inpassing en effect van de snelweg op de omgeving ervan. (Tekst gaat verder onder de illustratie.)

Schematische weergave van de Biobased snelweg, zoals ontwikkeld in de community “Visie op de circulaire Infra” van de Bouwcampus en Rijkswaterstaat [2018] (20).

 

Alternatieven op 14 onderdelen

Uit dat onderzoek blijkt dat er op veertien onderdelen van een snelwegontwerp biobased alternatieven beschikbaar zijn. De meest in het oog springende zijn: houten geleiderails, portalen en viaducten en biobased asfalt, geluidschermen en verkeersborden. In een studie door NIBE is gekeken naar de impact op CO2, MKI en grondstoffen als deze biobased alternatieven op het totale domein van Rijkswaterstraat toegepast zouden worden. De tabel hierboven geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten. Dit overzicht toont dat (als het bestaande areaal model mag staan voor de toekomstige uitvoeringsopgave van Rijkswaterstaat) biobased grondstoffen een potentieel hebben van 13,8% reductie op de milieukostenindicator, 21,8% reductie op CO2 en 15,8% op gebruik van primaire grondstoffen. Dit is exclusief de vaarwegen en exclusief het hoogwaterbeschermingsprogramma. (Tekst gaat verder onder de tabel.)

Reductie per kilometer weg

Wanneer de genoemde biobased producten worden toegepast in snelwegen en viaducten, dan levert dat potentieel de in de tabel hierboven weergegeven reducties per km weg of per brug/viaduct op. Voor deze berekening is een ontwerp voor de Balgzandbrug als uitgangspunt genomen. Elke brug of viaduct is door de omgeving namelijk uniek en dat maakt het lastig om een algemeen beeld te schetsen.

Er blijkt heel wat te winnen met biobased materialen in de grond-, weg- en waterbouw. Zowel in reductie van milieuprestatie als in vermindering van de CO2 emissie door bouwmaterialen. En daar hebben we allemaal baat bij.

Meer informatie over hout in de GWW vind je hier.
Bron: Potentie biobased materialen in de bouw
Foto: De Blauwe Loper in Groningen